Image Image Image Image Image
TöölönlahtiTöölönlahtiTöölönlahtiTöölönlahti

Töölönlahti

Kansainvälinen maisema-arkkitehtikilpailu 31.1.-31.7.1997, 2. palkinto. Nimimerkki ”Kantavalla kanavalla”
Sijainti: Helsinki
Järjestäjä: Helsingin kaupunki, Smafla, MAL
Työryhmä: Gretel Hemgård, Elina Kataja, Tiina Taipale, Monica Elander-Heino
Arkkitehti: Juha Ilonen

Ideana avoin laakso vastakohdaksi Hesperianpuiston ja Kaisaniemenpuiston perinteisille vehmaille puistoille. Uusi puisto tarjoaa kaupunkinäkymiä, väljyyttä tapahtumille ja muuntumismahdollisuuksia, jota tulevaisuuden kaupunkipuistolta kysytään. Paikan ratapihahistoria tarjoaa oman aiheen muotoiltavaksi oleskelun kannalta suotuisiksi etelärinteiksi. Kilpailuohjelman edellyttämästä kanavasta tehdään kuiva, kiillotetun mustan graniitin maisema-aihe, jonka esikuvana on syvän veden teräsjää. Kanava soveltuu erilaisille liikuntatapahtumille. Töölönlahden rannassa erotetaan osa täyttömaasta saareksi. Sen kasvillisuus ylläpidetään luonnonmukaisena, mm. linnustoa suosien ja sen annetaan kehittyä pohjoistuulilta suojaavaksi puiston osaksi. Saarelle johdetaan silta. Puiston muita aiheita ovat teemapuutarhojen sarja kanavan varrella sekä Finlandiatalon puretun julkisivumarmorin murskeesta rakennettu kalkkiperäinen niittytyyppi: alvari.

International landscape architecture competition 31.1.-31.7.1997, 2nd price.
Location: Helsinki, Finland
Organizer: City of Helsinki, Smafla, MAL
Team: Gretel Hemgård, Elina Kataja, Tiina Taipale, Monica Elander-Heino
Architect: Juha Ilonen