Image Image Image Image Image
Hemgard

Maisemasuunnittelu Hemgård on vuonna 1982 perustettu maisema-arkkitehtitoimisto. Suunnittelutyömme on vuosikymmenien varrella kattanut laajasti maisema-arkkitehtuurin eri tehtäväkentät ja mittakaavat maisemaselvityksistä toteutussuunnitteluun, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen hoitosuunnitelmista uusien kaupunkitilojen muodonantoon.